Kongen og jeg 11.10.2012

Start slideshow
NHO. Kongen hilser på næringslivsledere.
Foto: nyebilder.no
Oslo 20121011
Kongen og den finske presidenten besøkte NHO.
Foto: nyebilder.no